Lukas Blaha

Bakalářská práce

Žonglování jako dramatický jazyk

Juggling as a dramatic language

Anotace:
Diplomová práce pojednává o žonglování a zejména jeho scénickém potenciálu pro divadelní tvorbu a komunikaci. Nejprve se budu zabývat historií žonglování od jeho počátků v tradičním cirkuse přes jeho vývoj v rámci nového cirkusu až do dnešní doby, a jeho současné pozici ve scénickém umění. Pro přesnější a konkrétnější výklad o novodobém žonglování a jeho směrech rozeberu a srovnám tvorbu tří současných …více
Abstract:
This thesis deals with juggling and ultimately its scenic potential for dramatic creation and communication. Firstly, I will help define the term “juggling” by delving into its history in the traditional circus, its development in contemporary circus, and its current position in dramatic art. For a more precise and specific exposition of modern juggling and its styles I will analyse and compare the …více
 

Klíčová slova

nový cirkus

Klíčová slova

žonglování

Klíčová slova

Sing Stefan

Klíčová slova

nonverbální divadlo

Klíčová slova

Eriksson David

Klíčová slova

divadelní představení
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Adam JARCHOVSKÝ
  • Oponent: Štefan CAPKO

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 3. 2019 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Taneční umění / Nonverbální divadlo