Bc. Filip Bartalos

Bakalářská práce

Textová analýza písní žánru enka

Analysis of lyrics of Japanese "enka"
Abstract:
This thesis focuses on the traditional Japanese music genre enka. First of all, it briefly explains enka in historical context and summarizes the evolution of this genre. The main part focuses on analysis of themes that appear in lyrics of enka. Later, thesis switches its focus on motifs that appear in these themes and evaluates the whole text by using keywords.
Abstract:
Táto práca sa zameriava na tradičný japonský hudobný žáner enka. Spočiatku práca osvetlí historický kontext a vývoj enky. Hlavná časť práce sa bude zaoberať analýzou tém, ktoré sa vyskytujú v textoch piesní. Práca následne skúma motívy, ktoré témy obsahujú a dotvárajú celkový text pomocou kľúčových slov.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Matela, M.A.
  • Oponent: Mgr. Marek Mikeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Japanistika