Bc. Anna Vítová

Bakalářská práce

Glossary of Financial Terms: Investment Instruments

Glossary of Financial Terms: Investment Instruments
Anotace:
Tato práce se zabývá činností odborných překladatelů. Hlavním cílem je identifikovat problémy, které mohou nastat při vytváření glosářů odborných termínů a navrhnout jejich možná řešení. Za účelem zkoumání této problematiky byl vytvořen glosář finančních termínů z oblasti investičních instrumentů, který byl sestaven za pomoci dvou korpusů vytvořených v programu Sketch Engine. Konečný produkt, glosář …více
Abstract:
This thesis is concerned with the work of specialized translators. Its main aims are firstly, to identify problems that may appear during the process of creating glossaries and secondly, to suggest possible solutions. A glossary of financial terms from the field of investment instruments was created. As a source of data that constituted the glossary two corpora were compiled with the help of the Sketch …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Oponent: Mgr. Alice Rubášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta