Mgr. Alena Večeřová

Bakalářská práce

Online Language Learning for Students with Specific Learning Difficulties

How ICT Multisensory Activities Could Help Students with SLD in Learning English Language
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možnou pomocí informačních technologií studentům anglického jazyka, zvláště těm, kteří trpí některou ze specifických poruch učení. Popisuje koncept přístupu využívajícího zapojení více smyslů společně s individuálně upřednostňovanými styly učení použitými při výuce jazyka s využitím výpočetní a komunikační techniky, příslušné metody a přínos, a uvádí několik příkladů …více
Abstract:
This thesis deals with possible help of technology for learners of English language, especially for those suffering from any kind of SLD. It describes the concept of multisensory approach together with individually preferred learning styles applied in learning the language through the use of ICT tools, related methods and benefits, and provides several practical examples. It is focused on the level …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: B.A. Aaron Marc Collier

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta