Bc. Anna Vítová

Bachelor's thesis

Glossary of Financial Terms: Investment Instruments

Glossary of Financial Terms: Investment Instruments
Abstract:
Tato práce se zabývá činností odborných překladatelů. Hlavním cílem je identifikovat problémy, které mohou nastat při vytváření glosářů odborných termínů a navrhnout jejich možná řešení. Za účelem zkoumání této problematiky byl vytvořen glosář finančních termínů z oblasti investičních instrumentů, který byl sestaven za pomoci dvou korpusů vytvořených v programu Sketch Engine. Konečný produkt, glosář …more
Abstract:
This thesis is concerned with the work of specialized translators. Its main aims are firstly, to identify problems that may appear during the process of creating glossaries and secondly, to suggest possible solutions. A glossary of financial terms from the field of investment instruments was created. As a source of data that constituted the glossary two corpora were compiled with the help of the Sketch …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2015
  • Supervisor: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Reader: Mgr. Alice Rubášová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta