Mgr. Hana Švecová

Diplomová práce

Problémové chování u dětí s mentálním postižením v prostředí dětského domova

Problem behavior in children with mental disabilities in children's home
Anotace:
Anotace Švecová, H., Problémové chování u dětí s mentálním postižením v prostředí dětského domova. Diplomová práce. 1. vyd. Brno: PdF MU. 2012. 67 s. ISBN -. Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D., katedra speciální pedagogiky. Diplomová práce „Problémové chování u dětí s mentálním postižením v prostředí dětského domova“ pojednává o dětech s lehkým mentálním postižením, které vyrůstají v …více
Abstract:
Abstract Thesis "Problem behavior in children with mental retardation in the children home" deals with children with mild mental disabilities, who are growing up in an institution. It defines the basic concepts that are associated with mental retardation, according to the classification, etiology and specific mental retardation. Closer is devoted to problem behavior that occurs in people with mental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta