Mgr. Lenka Ottová

Bakalářská práce

Children in Eighteenth-century England

Children in Eighteenth-century England
Anotace:
Cílem této práce je zmapování života dětí v 18. století v Anglii. Práce se zabývá změnami ve výchově dětí a změnami v oblasti vzdělávání, které proběhly v daném období, s přihlédnutím k názorům některých vlivných filozofů daného období. Dále práce sleduje rodinné vztahy a změny v postojích rodičů ve výchově dětí. S tím souvisí i změny ve vnímání dětství společností 18. století, které vedly ke vzniku …více
Abstract:
The aim of this thesis is to examine conditions of children in eighteenth-century England. It focuses on changes in approach towards children and in methods of education, including attitudes to education process of some of the most important philosophers of that time: John Locke and Jean-Jacques Rousseau. It also deals with different types of school, family relationships, the perception of childhood …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Lidia Kyzlinková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta