Filip Tůma

Master's thesis

Vendor Managed Inventory v oblasti zásobování C-díly

Vendor Managed Inventory in area of C-parts supply
Abstract:
První část diplomové práce je věnována popisu základních pojmů souvisejících s logistikou, vysvětlení pojmů jako Supply Chain Management či Vendor Managed Inventory. Dále je v ní uvedeno základní uspořádání a rozdělení logistiky, popsány metody používané v logistice a ukázána strategie podniku a jejích cílů. Druhá část diplomové práce se věnuje charakteristice materiálových dílů vstupujících do výroby …more
Abstract:
The first part of diploma work is focused on the description of the basic concepts related to logistics, explanation the terms such as Supply Chain Management or Vendor Managed Inventory. Further there is mentioned the basic arrangement and the parting of the logistics and also there are described the methods used in the logistics, there's also shown company's strategy and its objectives. The second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2010
  • Supervisor: Petr Pernica
  • Reader: Arnošt Kirsch

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19902