Filip Tůma

Diplomová práce

Vendor Managed Inventory v oblasti zásobování C-díly

Vendor Managed Inventory in area of C-parts supply
Anotace:
První část diplomové práce je věnována popisu základních pojmů souvisejících s logistikou, vysvětlení pojmů jako Supply Chain Management či Vendor Managed Inventory. Dále je v ní uvedeno základní uspořádání a rozdělení logistiky, popsány metody používané v logistice a ukázána strategie podniku a jejích cílů. Druhá část diplomové práce se věnuje charakteristice materiálových dílů vstupujících do výroby …více
Abstract:
The first part of diploma work is focused on the description of the basic concepts related to logistics, explanation the terms such as Supply Chain Management or Vendor Managed Inventory. Further there is mentioned the basic arrangement and the parting of the logistics and also there are described the methods used in the logistics, there's also shown company's strategy and its objectives. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2010
  • Vedoucí: Petr Pernica
  • Oponent: Arnošt Kirsch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19902

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management