Mgr. Zuzana Vavřinová

Diplomová práce

Právo na příznivé životní prostředí v právním řádu ČR

Right to the Favourable Environment in the Czech Legal Regime
Anotace:
Právo na příznivé životní prostředí jako jedno ze základních lidských práv se vyvinulo poměrně nedávno. I tak má ale potenciál významně přispět k ochraně životního prostředí. V českém právním řádu je toto právo zakotveno na ústavní úrovni, a to v Listině základních práv a svobod. Práce obsahuje nejprve analýzu práva na příznivé životní prostředí v českém právním řádu v obecné rovině, druhá část se …více
Abstract:
The right to a favourable environment is one of the most recent one as regards to the time of its evolution. Nevertheless, it must be considered as being a very strong part within the environment protection system. The Czech legal system enforces this right inside its constitutional system, in particular in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. At first, this thesis focuses on analysing the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta