Mgr. Dušan Katona

Bakalářská práce

Platební karty

Payment Cards
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Payment cards” is an overview and research of modern trends in the field of payment cards. The thesis focus is mainly concentrated on contactless payments and contactless payment cards, security concerns and advantages and disadvantages of this new way of payment. Adoption of this technology has an impact on economics, which is discussed as well. In the end the thesis …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Platobné karty“ je prehľad a prieskum moderných trendov v oblasti platobných kariet. Práca sa zameriava na bezkontaktné platenie a bezkontaktné platobné karty, bezpečnosť a výhody a nevýhody tohto nového spôsobu platenia. Diskutovaný je aj ekonomický dopad adopcie tejto technológie a práca predstavuje aj model bezkontaktného platenia.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
  • Oponent: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance