Bc. Simona EGRIOVÁ

Bakalářská práce

Psychologie osobnosti v umění

Psychology of personality in art
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá psychologií osobnosti umělce, která zkoumá umělcovo osobností rysy a snaží se objevit, co nutí umělce tvořit a jaké jeho rysy se odchylují od průměrných hodnot. V teoretické části jsou popsány obecné poznatky osobnosti umělce, které jsou hlavním tématem této práce a empirická část se snažíme s nimi dále pracovat. V praktické části byl, pod dohledem odborníků z katedry …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the psychology of the artist's personality which explores the artist's features and tries to discover what forces the artist to create and which of his features deviate from the average values. The theoretical part describes the general knowledge of the artist's personality, which is the main theme of this work, and I'm tying to work with it in the empirical part. A …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Václav Holeček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

EGRIOVÁ, Simona. Psychologie osobnosti v umění. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Psychologie se zaměřením na vzdělávání