Bc. Petr Kotas

Bakalářská práce

Důvěra uživatelů v používání mHealth aplikací

Trust of users in usage of mHealth application
Anotace:
Cílem práce je zhodnocení širší použitelnosti mHealth aplikací z hlediska uživatelské důvěry. Práce zahrnuje identifikaci a následnou analýzu hlavních faktorů ovlivňujících míru důvěry uživatelů v používání mHealth aplikací pomocí dotazníkového šetření, se zaměřením na prvky zabezpečení a ochrany soukromí.
Abstract:
The aim of thesis is to evaluate the broader applicability of mHealth applications in terms of user trust. Work involves the identification and analysis of the main factors influencing the degree of user trust in the usage of mHealth applications using a questionnaire focusing on the elements of security and privacy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vlasta Šťavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Sociální informatika