Kai Liu

Master's thesis

Comparison of Bank Efficiency in China and the United States of America

Comparison of Bank Efficiency in China and the United States of America
Abstract:
The aim of this thesis is to compare selected banks efficiency in China and the United States of America from 2008 to 2012. We choose ten banks at all, five from each country, according to the assets size. And the thesis includes five parts. In the first part, we briefly introduce the procedures of the thesis. In the second part, we describe the core functions, the evolution and the types of banking …more
Abstract:
The aim of this thesis is to compare selected banks efficiency in China and the United States of America from 2008 to 2012. We choose ten banks at all, five from each country, according to the assets size. And the thesis includes five parts. In the first part, we briefly introduce the procedures of the thesis. In the second part, we describe the core functions, the evolution and the types of banking …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: Josef Novotný
  • Reader: Tomáš Tichý

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava