Bc. Vít Jančík

Diplomová práce

Vybrané otázky vztahující se k povinnosti výplaty podílu na zisku v akciové společnosti

Selected Topics regarding the Obligation of a Public Limited Company to Pay Dividends
Anotace:
Autor se v diplomové práci zabývá vybranými otázkami týkajícími se výplaty podílu na zisku v akciových společnostech, které vznikají a mohou vznikat v souvislosti s právní úpravou obsaženou v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Autor této práce objasňuje nejen pojem práva na podíl na zisku ve světle ZOK, ale provádí detailní analýzu možných modifikací práva na podíl na zisku …více
Abstract:
The author of the thesis deals with selected issues related to the payment of dividends in joint-stock companies, which are arising and may arise in association with the legal regulation contained in Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives. The author of the thesis explains not only the concept of the right of a shareholder to recieve the dividend in the light of Commercial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo