Mgr. Miroslav Jurásek, Ph.D.

Disertační práce

Multiscale simulations of protein-protein interactions

Multiscale simulations of protein-protein interactions
Anotace:
Tato dizertační práce se zabývá studiem protein-membrána a protein-protein interakcí za použítí modelů s různou úrovní zhrubení pomocí metod molekulové dynamiky a Monte Carlo simulací. V práci je použita celá řada modelů od vysoce zhrubených modelů, kde je celý protein aproximován jednou částicí s povrchovou interakcí, až po atomární modely. Použítí modelů s různým rozlišením nám tak umožňilo studovat …více
Abstract:
In this dissertation thesis, we studied protein-membrane and protein-protein interactions in models with different levels of coarse-graining via methods of molecular dynamics and Monte Carlo simulations. We employed variety of models ranging from highly coarse-grained ones, where the whole protein is approximated by a single patchy particle, to atomistic models. The use of models with different resolution …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Robert Vácha, PhD.
  • Oponent: prof. Dr. hab. Lukasz Cwiklik, Ph.D., RNDr. Mgr. Jan Heyda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta