Bc. Anna Puchovská

Bakalářská práce

Poezie mluveného slova: od rapsóda k slamerovi

A Poetry of a Spoken Word: From a Rhapsod to Slammer
Anotace:
Bakalářská práce "Poezie mluveného slova: od rapsóda k slamerovi" si dává za úkol systematicky představit poezii mluveného slova. V první části se zabývá jejím širším pojetím, které zahrnuje jakoukoliv orální formu poezie napříč stoletími. Chronologicky od antických soutěží rapsódů přes středověké písně trubadúrů, veřejná čtení a jazzovou poezii až k soudobému rapu představuje konkrétní podoby, kterých …více
Abstract:
The bachelor thesis "Spoken-Word Poetry: from Rhapsode to Slam Poet" seeks to systematically introduce the phenomenon of spoken-word poetry. In the first part, it considers spoken-word poetry in its broader sense, including all oral forms of poetry throughout the centuries. Chronologically, from ancient competitions of rhapsodes, through medieval songs of troubadours, public readings, jazz poetry, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Lee, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta