Bc. et Bc. Michaela Bartošíková

Diplomová práce

Úzkostná porucha jako rizikový faktor pro rozvoj poruchy chování a emocí u dětí a mládeže

The Anxiety Disorder as Risk Factor for Growth of Emotional and Behavioral Disorder in Children and Youth
Anotace:
Diplomová práce otevírá téma úzkostných poruch, které v dnešní době čím dál více ovlivňují životy dětí i dospělých. Práce pojednává především o úzkostných stavech u dětí a mládeže v oblasti školního vzdělávání. Téma se bude zabývat rizikovými faktory, které vedou až k poruchám chování a emocí u dětí a mládeže. Primárním cílem diplomové práce bude prozkoumání úzkostné poruchy jako rizikového faktoru …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of anxiety disorders which affect lives of both children and adults more and more nowadays. The thesis is mainly concerned with anxieties in school children and youngsters. The topic will address risk factors that lead to behavioral and emotional disorders in children and youngsters. The primary goal of this thesis is to explore the anxiety disorders as a risk factor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta