Bc. Petra Gabriel Lojdová, MBA

Diplomová práce

Implementace paliativní péče do pobytové sociální služby z pohledu manažera

The implementation of palliative care into social care facilities from the standpoint of a manager
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu paliativní péče a jejího implementování do pobytové sociální služby. Cílem práce je zmapovat proces zavádění paliativní péče do pobytové sociální služby ve vybraných domovech pro seniory a z pohledu ředitelů identifikovat faktory, které tuto implementaci ovlivnily. Teoretická část je zaměřena na základní terminologii související s paliativní péčí a charakteristiku služeb …více
Abstract:
The thesis revolves around palliative care and its implementation into residential social services. The goal of this thesis is to map the process of introducing palliative care into residential social services in certain retirement homes and, from the director’s point of view, identify factors which affected said implementation. The theoretical part focuses on basic terminology connected with palliative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Žákavec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CEVRO Institut