Bc. Vladimíra Lagutinová

Diplomová práce

Kvalita pobytové sociální služby v Domově pro seniory Trutnov

The guality of residential social services in the Elderly home in Trutnov
Anotace:
Diplomová práce se zabývá otázkou, jak poskytovat kvalitní péči v konkrétním sociálním zařízení v Domově pro seniory Trutnov. Práce vychází z inspekce kvality MPSV, kterou zařízení absolvovalo v roce 2018, a názorů získaných rozhovory s uživateli a zaměstnanci dané služby. Práce poukazuje na specifika poskytované služby v kontextu se současnou legislativou, která řídí kvalitu poskytované péče. Diplomová …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the question of how to provide quality care in a specific social facility in Trutnov Home for Seniors. The thesis is based on the quality inspection of the Ministry of Labour and Social Affairs, which the facility passed in 2018 and on the opinions obtained by interviews with users and employees of the service. The thesis points out the specifics of the service provided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/n051o/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
  • Oponent: Lucie Lisníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě