Bc. Simona ZELJKOVIĆ

Diplomová práce

Bankrotní modely a vybrané ukazatele predikující vstup obchodní korporace do likvidace nebo insolvence

Bankruptcy models and selected indicators predict the entry of a business corporation into liquidation or insolvency
Anotace:
Práce je zaměřena na použití bankrotních modelů a vhodných vybraných ukazatelů na použitém souboru dat a zjišťuje, jak zásadní může pro podnik být, použití nevhodného modelu či ukazatelů na rozhodnutí podniku vstoupit do likvidace či zahájit insolvenci a zároveň, jak mohou tyto indikátory pomoci podniku zamezit rozsáhlejším škodám, které by nastaly v případě ignorování rizika. Zhodnocuje činnost controllingu …více
Abstract:
The work is focused on using bankruptcy models and appropriate selected indicators on the data set used, and it identifies how crucial it can be for an enterprise to use an inappropriate model or indicators to decide whether to enter into liquidation or insolvency, and how these business aid indicators can prevent larger business damages that would occur if the risk was ignored. It adds value to controlling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZELJKOVIĆ, Simona. Bankrotní modely a vybrané ukazatele predikující vstup obchodní korporace do likvidace nebo insolvence. Č. Budějovice, 2019. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses wle4mb wle4mb/2
15. 4. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
15. 4. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.