Bc. Matouš Trnka

Bakalářská práce

Eulerova charakteristika variet

Euler charakteristics of manifolds
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme vektorovým polím na hladkých varietách a jejich nulovým bodům. Zejména počet nulových bodů, pokud každý počítáme s příslušnou násobností, se ukáže jako nezávislý na konkrétním vektorovém poli, neboť je roven Eulerově charakteristice. Další způsob, jak zavést Eulerovu charakteristiku, je sečtením patřičně vynásobených počtů simplexů (tj. vrcholy, hrany, stěny, atd …více
Abstract:
In this thesis, we study vector fields on smooth manifolds and their zeros. Namely, the number of zeros, when counted with appropriate multiplicities, turns out to be independent of the vector field in question and is the Euler characteristic. A different way of introducing the Euler characteristic is by means of the numbers of simplices (vertices, edges, triangles etc.) of a triangulation of the manifold …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Lukáš Vokřínek, PhD.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Obecná matematika