Denisa HAVELKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Supervize jako nástroj prevence syndromu vyhoření z pohledu vedoucích pracovníků azylových domů

Supervision as a tool for the preventiv of burnout syndrome from the point of view of executive employees of asylum shelters
Anotace:
Diplomová práce s názvem Supervize jako nástroj prevence syndromu vyhoření z pohledu vedoucích pracovníků azylových domů se zabývá problematikou prevence syndromu vyhoření a jejím hlavním nástrojem supervizí. Cílem diplomové práce je analyzování aktuálního stavu v problematice a poukázání na možnosti supervize a dalších nástrojů při řešení syndromu vyhoření a popsání specifik syndromu vyhoření u řídících …více
Abstract:
This diploma thesis Supervision as a Tool of Prevention of Burnout Syndrome from the Perspective of Leading Workers in Shelters deals with the problematics of burnout syndrome prevention and the main tool of the prevention - supervision. The aim of this thesis is analysing actual situation and to touch upon the possible effects of supervision and other methods of dealing with burnout syndrome of leading …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Vaska, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVELKOVÁ, Denisa. Supervize jako nástroj prevence syndromu vyhoření z pohledu vedoucích pracovníků azylových domů. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická