Denisa HAVELKOVÁ, DiS.

Master's thesis

Supervize jako nástroj prevence syndromu vyhoření z pohledu vedoucích pracovníků azylových domů

Supervision as a tool for the preventiv of burnout syndrome from the point of view of executive employees of asylum shelters
Abstract:
Diplomová práce s názvem Supervize jako nástroj prevence syndromu vyhoření z pohledu vedoucích pracovníků azylových domů se zabývá problematikou prevence syndromu vyhoření a jejím hlavním nástrojem supervizí. Cílem diplomové práce je analyzování aktuálního stavu v problematice a poukázání na možnosti supervize a dalších nástrojů při řešení syndromu vyhoření a popsání specifik syndromu vyhoření u řídících …more
Abstract:
This diploma thesis Supervision as a Tool of Prevention of Burnout Syndrome from the Perspective of Leading Workers in Shelters deals with the problematics of burnout syndrome prevention and the main tool of the prevention - supervision. The aim of this thesis is analysing actual situation and to touch upon the possible effects of supervision and other methods of dealing with burnout syndrome of leading …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Ladislav Vaska, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAVELKOVÁ, Denisa. Supervize jako nástroj prevence syndromu vyhoření z pohledu vedoucích pracovníků azylových domů. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická