Theses 

Národní populismus Roberta Fica – Klára BRADOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Klára BRADOVÁ

Bakalářská práce

Národní populismus Roberta Fica

National populism of Robert Fico

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývala populismem ve spojení se slovenským politikem Robertem Ficem. Hlavním cílem práce bylo analyzovat styl jeho politiky a rétoriky a potvrdit nebo popřít hypotézu, že je Fico populistickým politikem. Pro tvorbu této analýzy bylo nejprve nutné definovat, jakým způsobem budu k pojmu populismus přistupovat. Tento koncept jsem vytvořila pomocí teoretických přístupů nejcitovanějších autorů, kteří se pojmem populismus zabývali. Z jejich studií jsem pak vyčlenila několik rysů charakteristických pro populismus v politice. Zjistila jsem, že v politice Roberta FIca můžeme nalézt mnoho rysů, které jsou pro populismus typické. Jednalo se například o dovolávání se k "obyčejnému" lidu, silná kritika stávajících politických elit nebo pozice Fica jako charismatického lídra strany SMER-SD. Populismus, který Robert Fico ve své rétorice používá, je označován jako národní populismus, který se vyznačuje nepřátelským postojem k menšinám a silným národnostním cítěním.

Abstract: This bachelor thesis deals with populism in connection with Slovak politician Robert Fico. Main target was to analyze his politics and rhetoric style and prove or deny a hypothesis that Robert Fico is a populistic politician. For the development of this analyze it was necessary first to define how will I approach the notion of populism. I defined thist concept based on theoretical approach of the most cited authors who expertly deal with this topic and I looked up the characteristic signs that they see as symptomatic for populist politics. I found a lot of populist signs in Fico´s politics like a appeal to the ordinary people, strong criticism of the political elite or Fico as a charismatic leader of the political party named SMER-SD. Robert Fico is characteristic for a specific style of populism the national populism which is known for a hostile attitude to minorities living on the national territory and for strong national feeling.

Klíčová slova: populismus, Robert Fico, národní populismus, SMER-SD, SMER, Slovenská republika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=56115 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

BRADOVÁ, Klára. Národní populismus Roberta Fica. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:15, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz