Bc. Ivo FRANĚC

Bakalářská práce

Vytváření internetového obchodu v PHP a MySQL

Creation of e-shop in PHP and MySQL
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvoření funkčního internetového obchodu. Práce zahrnuje nastudování problematiky internetového obchodování, současné trendy obchodu přes internet, včetně analýzy současného stavu a nastudování stavu trhu s internetovými obchody. Základní rozložení jednotlivých částí vychází ze současných největších internetových obchodů. Rozložení je přizpůsobeno těmto internetovým obchodům …více
Abstract:
The aim of the present Bachelor Thesis is to create a functional internet shop.The thesis includes mastering of the internet shop questions, current trends of shopping via the Internet, inclusive of analysis of the current situation and mastering the state of the internet shops market. The basic structure of individual parts results from the largest contemporary internet shops. For easier orientation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Zveřejnit od: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Rostislav Miarka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRANĚC, Ivo. Vytváření internetového obchodu v PHP a MySQL. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika