Michal Okosy

Bakalářská práce

Elektronický obchod v Nette

Internet shop in Nette
Anotace:
Tato práce se zabývá tvorbou elektronického obchodu pro společnost Caryawood s.r.o. Jejím hlavním cílem je vytvořit funkční internetový obchod pro tuto společnost. Tohoto cíle bude dosaženo naplněním tří dílčích cílů - teoretického vymezení technologií a přístupů používaných při tvorbě elektronického obchodu, návrhem databáze pro konkrétní obchod a samotného naprogramování obchodu za použití Nette …více
Abstract:
This thesis is covering the creation of the internet shop for the Caryawood s.r.o. company. Its main aim is to create functional internet shop for that company. This aim will be obtained by accomplishing three sub-goals - theoretical determination of technologies and methods usually used for the creation of internet shops; layout of the database for the particular shop; and the programming of the shop …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Vilém Sklenák
  • Oponent: Stanislav Vojíř

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45271

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika