Bc. Ivo FRANĚC

Bachelor's thesis

Vytváření internetového obchodu v PHP a MySQL

Creation of e-shop in PHP and MySQL
Abstract:
Cílem bakalářské práce je vytvoření funkčního internetového obchodu. Práce zahrnuje nastudování problematiky internetového obchodování, současné trendy obchodu přes internet, včetně analýzy současného stavu a nastudování stavu trhu s internetovými obchody. Základní rozložení jednotlivých částí vychází ze současných největších internetových obchodů. Rozložení je přizpůsobeno těmto internetovým obchodům …more
Abstract:
The aim of the present Bachelor Thesis is to create a functional internet shop.The thesis includes mastering of the internet shop questions, current trends of shopping via the Internet, inclusive of analysis of the current situation and mastering the state of the internet shops market. The basic structure of individual parts results from the largest contemporary internet shops. For easier orientation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
Accessible from:: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2011
  • Supervisor: RNDr. Rostislav Miarka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FRANĚC, Ivo. Vytváření internetového obchodu v PHP a MySQL. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Information Science / Information Science and Computer Technology - Applied Information Science