Oleg SHAROV

Bakalářská práce

Magnetická pasivní ložiska

Passive Magnetic Bearings
Anotace:
Tato práce se zabývá ložisky s důrazem na ložiska magnetická. Magnetická ložiska mají velké zastoupení například v plynovém průmyslu nebo v továrnách na výrobu polovodičových zařízení. Cílem práce je navrhnout pasivní magnetická ložiska pro levitující hřídel motoru, návrh realizovat a provést numerickou simulaci kompletního zařízení.
Abstract:
This thesis is focused on bearings, especially on the magnetic bearings. Magnetic bearings are abundantly used for example in the gas industry or in factories for semiconductor devices. The purpose of this thesis is to design the passive magnetic bearings for levitating shaft, implement the design and make numerical simulation of complete device.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lukáš Koudela, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SHAROV, Oleg. Magnetická pasivní ložiska. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace