Bc. Tereza Grúzová

Bakalářská práce

Shluková analýza

Cluster analysis
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme shlukové analýze dat. První tři kapitoly obsahují teoretický úvod do dané problematiky. Ve čtvrté a zároveň poslední kapitole osvětlujeme dané téma na konkretním aplikačním příkladu. Datový soubor pochází z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a je zpracován za pomocí programovacího jazyka R. Obsah datasetu tvoří počty pacientů onemocnělých tuberkulózou …více
Abstract:
We study Cluster analysis in this thesis. The first three chapters contain theoretical introduction to the issue. In the last chapter we explain the topic on the specific example. Data was obtained from Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR and it was processed using programming language R. The dataset contains numbers of patients with tuberculosis converted to 100000 per inhabitant from 1996 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Šindlář

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta