Ing. Ivana Balcarová

Diplomová práce

Analýza změn v rozpočtovém určení na hospodaření územní samosprávy na příkladu krajů v ČR

The analysis of the changes in the budget determination on the municipal authorities management on the Czech Republic regions examples
Anotace:
Cílem diplomové práce je v první části seznámení s vývojem daňových příjmů v rámci rozpočtového určení daní od roku 1993 po současnost, které plynou do rozpočtů obcí a krajů. V další kapitole jsou charakterizovány jednotlivé kraje a jejich postavení v rámci veřejné správy. V souvislosti se zabezpečováním veřejných statků v rámci samosprávné i přenesené působnosti je provedena analýza daňových výnosů …více
Abstract:
The purpose of the dissertation is in the first part the identification with the tax revenues development within the budget determination of the taxes from 1993 until now, which flow into the budgets of municipalities and regions. In the next chapter individual regions and their position within the public administration are described. In connection with the assurance of the public goods within the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslava Durdisová, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní