Kristýna Lašáková

Bakalářská práce

KOMPARACE VZDĚLÁVACÍCH SYSTÉMŮ ČR A NIZOZEMÍ : VLIV VZDĚLANOSTNÍCH STRUKTUR OBYVATEL NA ZAMĚSTNANOST NA TRHU PRÁCE

Comparison of educational systems in the Czech republic and the Netherlands : influence of educational attainment inhabitants with employment in the labour market.
Anotace:
Trh práce je neustále ovlivňován mnoha různými faktory, přičemž vzdělání je jedním z nejdůležitějších. Záměrem mé práce bude na základě komparace vzdělávacích soustav České republiky a Nizozemska ukázat, jak moc je důležitý proces vzdělávání pro uplatnění absolventů na pracovním trhu. Nizozemsko patří k zemím s nejnižší mírou nezaměstnanosti, disponující unikátním vzdělávacím systémem, naopak Česká …více
Abstract:
The labour market is constantly impressed with many elements, whereas the education is the most important one of them. On the basis of comparison of czech and dutch educational system the goal will show, how important is the education attainment of citizens for finding work in the labour market. The Netherlands is one of the countries with the lowest unemployment rate, having unique educational system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Magdalena Kotýnková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15368