Bc. Vendula Johanes

Diplomová práce

Projekt zavedení managementu kvality ve vybrané zdravotnické organizaci

Quality Management Implementation Project in a Selected Healthcare Organization
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá implementací managementu kvality do vybrané rehabilitační ambulance v Olomouci. Cílem této práce je poskytnout náhled na jednotlivé kroky, jež vedou k samotnému zavádění managementu kvality do zdravotnického zařízení. Teoretická část definuje kvalitu, včetně historického vývoje, systémy kvality, specifikuje kvalitu ve zdravotnictví a související legislativu. Praktická …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the implementation of quality management in a selected physiotherapy outpatient clinic in Olomouc. The aim is to provide an overview of the individual steps leading to the introduction of quality management into health services. The theoretical part defines quality, including the history, quality systems, specifies quality in health care and the related legislation. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Janka Vydrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Johanes, Vendula. Projekt zavedení managementu kvality ve vybrané zdravotnické organizaci. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe