Bc. Andrea Bencová

Diplomová práce

Využívání nástrojů PMI ve veřejných projektech

Use of the PMI instruments in the public projects
Abstract:
The submitted diploma thesis „Use of the PMI instruments in the public projects“ analyses three instruments of the Project Management Institute – Work breakdown structure, Critical path method and Earned value management used in the process of project management, within the public projects in the area of infrastructure. The goal of this diploma thesis is to show the positive influence of the use of …více
Abstract:
Diplomová práca „Využívání nástrojů PMI ve veřejných projektech“ skúma vybrané nástroje Project Management Institute (PMI), ktorými sú hierarchická štruktúra prác, metóda kritickej cesty a metóda dosiahnutej hodnoty projektu využívané pri projektovom riadení, v rámci verejných projektov z oblasti infraštruktúry. Práca si kladie za cieľ poukázať na pozitívne dopady využívania spomenutých nástrojov predovšetkým …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Bc. David Póč
  • Oponent: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique)