Bc. Magdaléna Matoušková

Diplomová práce

Fyzioterapeutické postupy v subakutní fázi rehabilitace u pacientů po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu

Physiotherapy in subacute phase of rehabilitation after total hip replacement
Anotace:
Diplomová práce posuzuje účinek subakutní fáze rehabilitace u pacientů po implantaci totální náhrady kyčelního kloubu. V práci porovnáváme hodnoty získané před a po absolvování rehabilitačního programu. Hodnotíme vliv rehabilitace na rozsah pohybu, svalovou sílu, antropometrii – obvod, bolest a Barthel Index u souboru pacientů a pacientek. Po subakutní fázi rehabilitace došlo ke zlepšení vyšetřovaných …více
Abstract:
The diploma thesis assesses the effect of subacute phase rehabilitation in patients after implantation of a total hip replacement. The evaluation was performed by comparing the values obtained before and after completion of the rehabilitation program. The thesis assesses the effect of the rehabilitation on the range of motion, muscle strength, anthropometry – circumference, pain and Barthel Index in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Mrkvicová
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta