Martina KRÁLOVÁ

Bakalářská práce

Copingové strategie sociálních pracovníků

Coping strategies of social workers
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá copingovými strategiemi sociálních pracovníků. Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly, kde se zabývám problematikou psychické a pracovní zátěže, dále popisuji stres, jeho příčiny, příznaky a dopady na profesi sociálního pracovníka. V návaznosti na definování těchto stěžejních pojmů se orientuji na metody a techniky zvládání zátěže, kterými lze předejít pracovnímu vyčerpání …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with coping strategies of social workers. The thesis is devided into three main chaptors where I deal with problematics of psychological and working stress. Then I describe stress, its causes, symptoms and its impact on the profession of social workers. After the definition of this keywords I focus on methods and techniques of the coping which can prevent the working exhaustion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karolina Diallo, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLOVÁ, Martina. Copingové strategie sociálních pracovníků. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses wo3lgx wo3lgx/2
29. 3. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29. 3. 2017
Bulanova, L.
30. 3. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.