Mgr. Tereza Hamouzová

Diplomová práce

Úroveň znalostí všeobecných sester v péči o intoxikované pacienty v akutních stavech

Nurses' level of knowledge in care of intoxicated patients in critical health conditions
Anotace:
Souhrn: Diplomová práce se zabývá problematikou znalostí všeobecných sester pracujících na anesteziologicko-resuscitačním oddělení v oblasti péče o intoxikované pacienty. Práce je rozdělena na teoretickou část, ve které jsou shrnuty základní informace o působení toxických látek na organismus, o základních diagnostických a léčebných postupech a v neposlední řadě informace, o ošetřovatelské péči u intoxikovaných …více
Abstract:
Summary: The diploma thesis deals with problems connected with the knowledge level of general nurses working at anaesthetistical-resuscitation department in the area of caring for intoxicated patients. The thesis is divided in to the theoretical part which summarizes basic information about effects of toxines on the human organism, about basic diagnostic and medical procedures and last but not least …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Olga Suková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta