Ondřej PROCHÁZKA

Bakalářská práce

Means of Persuasion in the Texts of Advertisements

Means of Persuasion in the Texts of Advertisements
Abstract:
This thesis deals with the means of persuasion in the discourse of printed advertising. The objective is to analyze the selected advertisements from the automotive industry with particular attention to the phonological, lexical, grammatical, semantic, and pragmatic aspects of the advertising language. Further, the thesis also deals with the techniques of persuasion in an effort to reveal its nature …více
Abstract:
Tato práce zkoumá persvazivní prostředky v diskurzu tištěné reklamy. Cílem práce je analyzovat vybrané reklamy z automobilového průmyslu s důrazem na fonologické, lexikální, gramatické, sémantické a pragmatické aspekty jazyka reklamy. Dále se tato práce zaměřuje také na techniky persvaze ve snaze ukázat její podstatu a tendence v jazykové i mimojazykové rovině.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Řezníčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKA, Ondřej. Means of Persuasion in the Texts of Advertisements. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura