Bc. Anna Kubátová

Bakalářská práce

Role žen v oblasti sound art v kontextu Skandinávie

The role of women in the area of sound art in the context of Scandinavia
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem Role žen v oblasti sound art v kontextu Skandinávie se věnuje ženským představitelkám uměleckého směru sound art ve Skandinávii. Práce přináší ucelený přehled nejvýznamnějších skandinávských a ve Skandinávii působících umělkyň, které se zasloužily o rozvoj sound artu a elektroakustické hudby obecně, a přispěly tak k emancipaci žen na poli experimentální hudby. Práce se …více
Abstract:
This thesis called The role of women in the area of sound art in the context of Scandinavia deals with female representatives of the art movement called sound art in Scandinavia. The aim of this thesis is to provide a complex overview of the most important Scandinavian and in Scandinavia working female artists that have contributed to the development of sound art and electroacoustic music in general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda