Mgr. Vlasta Čejnová

Master's thesis

Sledování mínimální zbytkové choroby u pacientů s akutní myeloidní leukémií

Abstract:
Akutní myeloidní leukémie (AML) představují skupinu maligních hematologických onemocnění, sestávající z řady podskupin s různým klinickým i laboratorním nálezem, prognózou a odpovědí na terapii. Fúzní geny, které jsou výsledkem chromozomálních abnormalit zodpovědných za vznik některých subtypů leukémií, jsou označovány jako molekulární markery. Tyto diagnosticky významné geny se vyskytují přibližně …more
Abstract:
Acute myeloid leukemias (AML) are heterogenous group of malignant hematological disorders, consisting of a number of subgroups with various clinical and laboratory findings, prognosis and response to a therapy. Fusion genes, they originate in chromosomal abnormalities responsible for the development of some leukemia subtypes, are called molecular markers suitable for the long-term monitoring of minimal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 2. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 2. 2006
  • Supervisor: Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Molecular Biology and Genetics