Mgr. Vlasta Čejnová

Diplomová práce

Sledování mínimální zbytkové choroby u pacientů s akutní myeloidní leukémií

Anotace:
Akutní myeloidní leukémie (AML) představují skupinu maligních hematologických onemocnění, sestávající z řady podskupin s různým klinickým i laboratorním nálezem, prognózou a odpovědí na terapii. Fúzní geny, které jsou výsledkem chromozomálních abnormalit zodpovědných za vznik některých subtypů leukémií, jsou označovány jako molekulární markery. Tyto diagnosticky významné geny se vyskytují přibližně …více
Abstract:
Acute myeloid leukemias (AML) are heterogenous group of malignant hematological disorders, consisting of a number of subgroups with various clinical and laboratory findings, prognosis and response to a therapy. Fusion genes, they originate in chromosomal abnormalities responsible for the development of some leukemia subtypes, are called molecular markers suitable for the long-term monitoring of minimal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Molekulární biologie a genetika