Bc. Jana Hájková

Diplomová práce

Nutriční podpora formou sippingu u klientů sociálních služeb

Nutritional support in the form of sipping for clients of social services
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá nutriční péčí v domovech pro seniory, a to zejména nutriční podporou formou sippingu. Teoretická část popisuje domovy pro seniory jako sociální službu, dále popisuje základní charakteristiku sippingu a jeho použití u seniorů. Nakonec je popsáno, jakým způsobem probíhá nutriční péče a nutriční podpora formou sippingu v domovech pro seniory. Praktická část je zaměřena na …více
Abstract:
This diploma thesis deals with nutritional care in nursing homes, especially with nutritional support in the form of sipping. The theoretical part describes nursing homes a social service, then describes the basic characteristics of sipping and its use in seniors. Finally, it describes the way nutritional care and nutritional support in the form of sipping in nursing homes. The practical part is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista