Bc. Petra ŠKVARIDLOVÁ

Diplomová práce

LEADER a aplikace principu spolupráce při rozvoji venkova na příkladu MAS Horňácko a Ostrožsko

LEADER and Application of Cooperation Principle in Rural Development on the Example of LAG Horňácko a Ostrožsko
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá metodou a programy LEADER a jejich aplikací místními akčními skupinami. Obsahuje historický kontext rozvoje venkova v Evropském společenství i v České republice ovlivňovaný různými aktéry až po osvojení si metody LEADER založené na principu spolupráce a partnerství zástupců různých socioekonomických sektorů sdružujících se v místních akčních skupinách. K analýze jsem …více
Abstract:
This thesis deals with the LEADER method and programmes and their applications by local action groups. It contains historical context of rural development in the European Community and in the Czech Republic influenced by many actors until adoption the LEADER method based on the principle of cooperation and partnership of representatives from various socio-economic sectors associated in local action …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013
Zveřejnit od: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2013
  • Vedoucí: RNDr. David Walter Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKVARIDLOVÁ, Petra. LEADER a aplikace principu spolupráce při rozvoji venkova na příkladu MAS Horňácko a Ostrožsko. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta