Bc. Pavlína Sedlářová

Diplomová práce

Klasifikace jazykových dat dle specifických kategorií

Classification of language resources according to specific criteria
Anotace:
Práce se zaměřuje na problematiku klasifikace jazykových dat, přičemž není možné pro jednotlivé kategorie jednoznačně definovat jejich hranice, a je tedy nutné spolehnout se na introspekci autora. Při takové klasifikaci je potřeba využít při anotování víc anotátorů a ve výsledcích reflektovat rozdíly mezi nimi. Vybrali jsme tedy data na anotování, zorganizovali samotný proces značkování a provedli …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of classification of the language data. There is no possibility to clearly define the boundaries for each category and therefore it is necessary to rely on the introspection of every single author. In such a classification, it is necessary to cooperate with more annotators and reflect the variance between them. We chose the data for annotation, we organized the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika