Theses 

Analýza a komparace průběhu hospodářského cyklu a jeho specifik ve státech Visegrádské skupiny v letech 2004 až 2014 – Jakub Dvořák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jakub Dvořák

Bakalářská práce

Analýza a komparace průběhu hospodářského cyklu a jeho specifik ve státech Visegrádské skupiny v letech 2004 až 2014

Analysis and comparison of the economic cycle and its particularity for countries of the Visegrad Group in ages 2004 to 2014

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a komparací hospodářského cyklu zemí Visegrádské skupiny v období 2004--2014. Předmětem teoretické části práce jsou fáze, délky a teoretické přístupy jednotlivých ekonomických škol k problematice hospodářského cyklu. Dále jsou v teoretické části vysvětleny jednotlivé makroekonomické ukazatele, pomocí kterých jsou předmětné země analyzovány a porovnávány. Závěr teoretické části je věnován charakteristikám Visegradské skupiny. V souladu s cílem práce praktická část dochází k závěru, že nejvyššího a nejstabilnějšího hospodářského růstu dosáhla polská ekonomika. Oproti tomu maďarská ekonomika zaznamenala během zkoumaného období nejhorší hospodářskou výkonnost. Ze zjištěných dat vyplývají společné problémy všech ekonomik s vysokými schodky běžného účtu platební bilance, které se nejhůře projevily u maďarské ekonomiky, která čelila v roce 2008 bankrotu. Dalším společným znakem komparovaných ekonomik jsou deficity veřejných rozpočtů a negativně se projevují ve výši celkového veřejného dluhu. Praktická část je uzavřena predikcí vývoje jednotlivých zemí pro roky 2015 a 2016.

Abstract: This thesis deals with analysis and comparison of the business cycles of the Visegrad Group countries in the period 2004--2014. The subjects of the theoretical part are the phases, length and theoretical perspectives of economics schools to the business cycle. In next part of the theoretical part are descriptions of the macroeconomic indicators, by which the individual countries are analyzed and compared. The theoretical part is dedicated to the Visegrad Group itself. In line with the objective of the thesis, the practical part revealed that the highest and the most stable economic growth is reached by the Polish economy. In contrast, the Hungarian economy scored the worst economic performance during said period. Common problems of economies with high deficit in the current account balances (in which the Hungarian economy, which faced bankruptcy in 2008, is the worst) arise from the data findings. Another common feature of these compared the economics are the public budget deficits, which it negative is reflected in the mount of total public debt. The practical part contains closed prediction of development of each country for the years 2015 and 2016.

Klíčová slova: míra inflace, hrubý domácí produkt, Visegrádská skupina, hospodářský cyklus, saldo běžného účtu, deficit veřejných rozpočtů, míra nezaměstnanosti

Keywords: Current account balance, General government deficit, Inflation rate, Growth domestic product, The Visegrad group, Business cycles, Unemployment rate

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2015
  • Vedoucí: Jiří Štekláč
  • Oponent: Pavla Chmelová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47970

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:57, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz