Tereza Ďuricová

Diplomová práce

Ochrana spotrebiteľov na trhu cestovného ruchu

Ochrana spotrebiteľov na trhu cestovného ruchu
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo porovnání ochrany spotřebitele v organizovaném a individuálně organizovaném cestovním ruchu a odpovědět na otázku, proč je ochrana spotřebitele vyšší na úrovni organizovaného turismu? V práci byly použity metody hlavně rešerše literatury a komparace. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy, které souvisejí s cestovním ruchem a ochranou spotřebitele. Blíže …více
Abstract:
The diploma thesis aimed to compare consumer protection in organized and individually organized tourism and to answer the question, why is consumer protection higher at the level of organized tourism? The methods used in the thesis were mainly literature review and comparison. In the theoretical part of the thesis, the basic terms related to tourism and consumer protection are defined. Organized and …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce bolo porovnanie ochrany spotrebiteľa v organizovanom a individuálne organizovanom cestovnom ruchu a odpovedať na otázku, prečo je ochrana spotrebiteľa vyššia na úrovni organizovaného turizmu? V práci boli použité metódy hlavne rešerš literatúry a komparácia. V teoretickej časti práce sú definované základné pojmy, ktoré súvisia s cestovným ruchom a ochranou spotrebiteľa. Bližšie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2023
  • Vedoucí: Kateřina Chaloupková
  • Oponent: Pavel Černý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/89063