Tomáš Weinberg

Bakalářská práce

Analýza systému podpory v nezaměstnanosti v ČR mezi lety 2011 a 2017 s návrhem individuálního pojištění v nezaměstnanosti

Analysis of the unemployment compensation system in the Czech Republic between years 2011 and 2017 with the model of individual unemployment insurance
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou vlivu sociální reformy na systém sociálního pojištění ve spojitosti s podporou v nezaměstnanosti v ČR mezi lety 2011 a 2017. Dílčím cílem práce je představení vlastního návrhu pojištění v nezaměstnanosti spolu s jeho dopady na národní hospodářství. Práce využívá metodu analýzy ke zjištění efektivity státní politiky zaměstnanosti, důchodového systému a v neposlední …více
Abstract:
Bachelor thesis examines the influence of social reform on the social insurance system in connection with unemployment compensation in Czech Republic between the years 2011 and 2017. The partial aim of this thesis is the presentation of my own design of unemployment insurance system together with its impacts on the national economy. The thesis uses the method of analysis to determine the effectiveness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Vladimír Štípek
  • Oponent: Ivo Strejček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69897

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství