Bc. Markéta Matysová

Diplomová práce

Současná grafická úprava učebnic občanské výchovy pro základní školy, tvorba vlastního grafického návrhu učebnice

Contemporary graphic design textbooks of civics for primary schools, creationof the own graphic design of textbook
Anotace:
Práce se zabývá učebnicemi, jejich základními funkcemi a důvody vzniku učebnice, jejich využití v praxi. Zaměřím na učebnice občanské výchovy po grafické stránce, postup výroby učebnice. Srovnám jednotlivé řady učebnic občanské výchovy, které jsou v současnosti dostupné a běžně používané pro výuku na základních školách. Popíši obsah učebnice v souvislosti s grafickým vzhledem. Jak vzhled ovlivňuje …více
Abstract:
The thesis deals with textbooks, their basic functions and reasons for creation of textbooks and using in practise. I´m focused on textbooks of civics graphical terms and textbooks production process. I´m compare the individual series of textbook of civics which available and ordinarily using for learning in upper primary school at this time. I´m describe textbook´s content in connection with graphic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiří Eliška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy