Ing. Jan Bednář

Diplomová práce

Postup správního orgánu při řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikací a řízení související

Administrative body for handling safety and continuousness of road transport and driving offense procedure
Anotace:
Předmětem práce je postup správního orgánu při projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a řízení související. Práce je členěna na teoreticko-metodologickou a praktickou část. Teoreticko-metodologická část je věnována jednak historickému vývoji v oblasti právní úpravy bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, tak i vývoji přestupkového …více
Abstract:
This study investigates the procedures of local administrative bodies in addressing traffic safety and traffic flow infractions. The study has two components: theoretical / methodological and applied. The theoretical / methodological portion discusses the historical perspectives in the field of traffic safety and traffic flow regulation; the evolution of the process to deal with infractions, especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Milena Šikýřová Mestlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní