Lucie Spanilá

Bakalářská práce

Vliv sklonu svahu na konvenční hustotu dřeva dubu zimního

The Effect of the Slope Inclination on the Basic density of the Sessile Oak
Anotace:
Cílem této práce bylo analyzovat konvenční hustotu dřeva dubu zimního (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) u skupin stromů na zkoumaných plochách s různým sklonem svahu a zjistit průměrné šířky letokruhů na jednotlivých plochách. Zkoumaná porostní skupina se nachází v HS 225 v průměrné nadmořské výšce 375 m n. m a leží v Brněnském bioregionu. Porostní skupina byla rozdělena na tři plochy s různým sklonem …více
Abstract:
The aim of this work was to analyze the basic density of sessile oak wood (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) for groups of trees on investigated areas with varying slope inclination and to find out the average widths of annular rings on each area. The studied forest stand is located in the management set of stands 225 at an average altitude of 375 MASL and it is situated in the Brno bioregion. The stand …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Lesnictví / Lesnictví